System fitBI

Zamień dane w wiedzę!

Business Intelligence

fitBI jest narzędziem przekształcania danych w czytelne informacje, a informacji w wiedzę. Może być szczególnie przydatny pracownikom wyższego szczebla, m.in. kadrze managerskiej. Pozwala na zaawansowaną syntezę i raportowanie danych zgromadzonych w systemach źródłowych przedsiębiorstwa. Użytkownik może generować standardowe raporty lub wyliczać kluczowe wskaźniki efektywności działania firmy.

Łatwiejsze podejmowanie decyzji

Oprogramowanie BI będzie pomocne jako narzędzie doradcze, wspomagające podejmowanie decyzji oraz umożliwiające wykorzystanie dużej ilości danych gromadzonych w przedsiębiorstwie np. w celach marketingowych.

Dedykowane raporty

Dane mogą być pogrupowane wg określonych kategorii i zaprezentowane w postaci kilku wykresów na jednym ekranie. Taka forma prezentacji sprzyja pogłębionej i wieloaspektowej analizie prezentowanych informacji. W fitBI można też przyjąć formułę zestawiania/porównywania informacji z różnych kategorii, w zależności od potrzeb Klienta.

Elastyczność integracji

Atutem oprogramowania jest także elastyczność, którą uzyskano poprzez fakt, że nie jest ono przeznaczone dla konkretnego systemu, z którego pobiera dane. Może zatem czerpać potrzebne informacje z każdego interfejsu opartego na logice bazodanowej. Jednocześnie, ewentualne zmiany lub modyfikacje funkcjonalne nie są czasochłonne i stosunkowo łatwo je wdrożyć.

Różne poziomy uprawnień

W aplikacji przyjęto model cząstkowych uprawnień, polegający na przydzieleniu danemu pracownikowi dostępu adekwatnego do stanowiska zajmowanego w przedsiębiorstwie.

Łatwość wdrożenia

Zaletą naszego rozwiązania jest możliwość wdrożenia w ramach chmury (Software as a Service). Dzięki temu jest ono skalowalne, konkurencyjne cenowo oraz bardziej dostępne (zwłaszcza dla mniejszych podmiotów).

Wdrożenia