Sherlock

Jakie dane zmienili w systemach Twoi pracownicy?

Sherlock

Organizacje chcące czerpać korzyści z eksploracji procesów na podstawie automatycznie zbieranych zdarzeń, stają przed wyzwaniem, aby ich dzienniki zdarzeń były jak najwyższej jakości. Sherlock, łatwo integrując się z dowolnymi aplikacjami, daje możliwość wdrożenia w organizacji dziennika zdarzeń na najwyższym poziomie dojrzałości.*

*według klasyfikacji IEEE Task Force.

Korzyści

 • Łatwe wyjaśnienie przyczyn zaistniałych problemów i antycypowanie przyszłych
 • Odkrywanie wąskich gardeł w procesie
 • Identyfikacja naruszeń prawa lub polityki bezpieczeństwa
 • Śledzenie interakcji między obiektami procesu i jego uczestnikami
 • Analiza zgodności procesu z przyjętymi założeniami

Agregacja informacji

 • Integracja logów operacji z różnych aplikacji
 • Wszystkie rejestry zdarzeń w jednym miejscu
 • Śledzenie w jednym miejscu przeplotów procesów biznesowych realizowanych w różnych programach

Perspektywy analizy danych

Historyczna – co dzieje się w firmie

Procesowa - jak wykonywane są dane procesy

Organizacyjna - kto uczestniczył w procesie

Relacyjna - jakie powiązania powstają pomiędzy procesowanymi strukturami/obiektami

Interakcyjna - jakie interakcje zachodzą między obiektami i uczestnikami procesu

Integracja z innymi aplikacjami

 • Łatwa integracja z aplikacjami posiadającymi własne rejestry zdarzeń oraz z aplikacjami bez logów
 • Rozszerzanie zbioru aktualnie zbieranych informacji
 • Możliwość integracji z interfejsem wybranej aplikacji

Dziennik zdarzeń

Sherlock to narzędzie, łączące cechy rozwiązań typu Bussines Intelligence oraz rejestru operacji. Dzięki łatwej integracji z funkcjonującym w organizacji oprogramowaniem pozwala w uporządkowany sposób agregować ślady cyfrowe towarzyszące realizowanym procesom. Umożliwia zaawansowaną analizę kontekstową, zbiorczą i statystyczną. Za sprawą kilku kliknięć zebrane dane zamieniają się w wiedzę!

Dojrzałość

 • Automatyczna agregacja informacji o zdarzeniach na obiektach biznesowych i działaniach użytkowników.
 • Dynamiczne strukturalizowanie zdarzeń w historię obiektów
 • Podgląd historycznych wersji obiektów (atrybutów)
 • Śledzenie powiązań obiektów biznesowych
 • Zaawansowane filtry
 • Ochrona prywatności i bezpieczeństwo zapisów

Łatwość wdrożenia

Sherlock może być uruchomiony jako usługa w chmurze(Software as a Service). Nie wymaga instalacji, inwestycji w infrastrukturę i zapewnienia obsługi informatycznej przez kupującego. Dzięki temu minimalizuje się ryzyko inwestycji w tego typu oprogramowanie.

Wdrożenia