Skip to main content

System bilingowy Pincasso Net

Nowoczesne narzędzie dla branży mediów (prąd, woda, gaz, ciepło)

Zaawansowany system bilingowy

Intuicyjny i wygodny w obsłudze system stworzony z myślą o dużym i małym sprzedawcy w branży energii elektrycznej, gazu oraz wodociągowo-kanalizacyjnej.

Obejmuje rejestrację zgłoszeń (pisma, reklamacje). Wspiera proces zawierania umów o świadczenie usług. Umożliwia rejestrację odczytów, rozliczeń i płatności. Obsługuje windykację oraz sprawozdawczość.

Cechy:

  • Kompleksowa obsługa procesów biznesowych związanych z obsługą i rozliczaniem Klientów za zużycie energii i wod-kan
  • Automatyzacja i przetwarzanie masowe
  • Współpraca z systemami zewnętrznymi (FK, BI, e-BOK, DIEHL, CEIDG, TERYT, PNA, Geolokalizacja)
  • Praca w chmurze lub on-premise
  • Aplikacja mobilna dla inkasentów

Automatyzacja i przetwarzanie masowe

System został zaprojektowany z myślą o przetwarzaniu masowym (rzędu miliona faktur rocznie). Sterowanie oparte na parametryzacji pozwala maksymalnie zautomatyzować procesy biznesowe.

Sprawozdawczość

Pincasso Net pozwala na prowadzenie sprawozdawczości zarówno wewnętrznej, jak i podatkowej. Szereg dostępnych raportów umożliwia stały nadzór nad sprzedażą i finansami oraz rozliczanie podatków takich jak VAT czy CIT.

Screen Pincasso
Screen Pincasso

Obsługa Klienta

System umożliwia kompleksową obsługę Klientów. Wspomaga proces zawierania umów sprzedaży i rejestracji oświadczeń Klientów. Pozwala na rozliczanie danych odczytowych i fakturowanie należności z nich wynikających. Obsługuje faktury proforma i e-faktury. Możliwe jest naliczanie karnych opłat odsetkowych dla przeterminowanych należności oraz ich windykacja(noty odsetkowe, wezwania do zapłaty). Bardzo ważnym elementem jest moduł umożliwiający rejestrację i obsługę spraw (zgłoszenia, reklamacje, pisma) oraz śledzenie ich postępu. System ma możliwość rejestracji wpłat z wielu formatów bankowych i wspiera ich księgowanie.

Elastyczne podejście do zasad rozliczeń

Pincasso Net wspiera aktualne zasady rozliczania, które z uwagi na sytuację rynkową mogą zmieniać się dynamicznie. Dzięki modyfikowalnemu katalogowi usług implementacja zmian modelu rozliczania nie stanowi problemu i jest prosta do wdrożenia.

Wsparcie dla ogólnie znanych standardów
i dbałość o dane

Pincasso Net jest zgodne z powszechnie obowiązującymi standardami, takimi jak TERYT (miejscowości, ulice), PNA (kody pocztowe), PKD (klasyfikacja działalności gospodarczych), PESEL oraz NIP (w tym pobieranie danych z CEIDG). Dzięki ich wykorzystaniu i odpowiedniej walidacji powielanie danych ewidencyjnych zostało sprowadzone do minimum.

Wymiana elektroniczna

Pincasso Net przystosowane jest do współpracy z wieloma systemami zewnętrznymi. W ramach elektronicznej wymiany danych możliwa jest dwustronna komunikacja m. in. z operatorem obsługującym liczniki oraz elektroniczne pozyskiwanie danych odczytowych.System może dostarczać dane do Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-BOK). W celu automatyzacji procesów drukowania i przesyłania korespondencji możliwe jest kierowanie elektronicznych dokumentów do centrum korespondencji masowej (CKM). Pincasso Net współdziała z bankami obsługując różne sposoby płatności (PZ, ROR) oraz rejestrację wpłat. Moduł powiadomień pozwala na wysyłanie wiadomości do kontrahentów kanałami SMS i e-mail. Dodatkowymi atutami systemu jest współpraca z Call Center (Vincasso) oraz możliwość eksportowania danych finansowych i ewidencyjnych do systemu finansowo-księgowego (np. SAP).

Skalowalność

Jako aplikacja typu web application system działa w oparciu o strukturę wielowarstwową klient-serwer, która charakteryzuje się rozdzieleniem interfejsu użytkownika od przetwarzania i składowania danych. Zapewnia to wydajność, skalowalność i bezpieczeństwo danych. Z uwagi na strukturę systemu możliwe jest dostosowanie go do obsługi na urządzeniach mobilnych (np. tablety).

Screen Pincasso

Zapraszamy do współpracy

Napisz